FR / EN / ES / NL

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.      Het verkoopcontract is enkel bindend wanneer de proforma factuur of aanbod van de verkoper is ondertekend met zowel een handtekening als een stempel van QUBICO.
2.      Elke proforma factuur of aanbod van de verkoper getekend door de koper ter acceptatie leidt tot het aanvaarden van het verkoopcontract en van de algemene verkoopsvoorwaarden.
3.      Eens de proforma factuur of het aanbod van de verkoper is ondertekend door de koper, kan de koper het contract niet meer annuleren.
4.      De leveringstermijnen worden enkel meegedeeld bij benadering, tenzij anders weergegeven, waardoor er geen verplichting is om de goederen op deze exacte dag te leveren. Vertragingen van levering kunnen dus nooit leiden tot een terugbetaling door de verkoper nadat de koper eventuele schade heeft opgelopen, noch kan het leiden tot de annulatie van het verkoopcontract.
5.      Alle klachten betreffende de kwantiteit van de geleverde goederen moeten ons meegedeeld worden gedurende een periode van 8 dagen na het ontvangen van de goederen. Klachten betreffende de kwaliteit van de geleverde goederen, moeten worden overgemaakt binnen de 60 dagen na aankomst van het schip in de loshaven.  Na deze periode is geen enkele klacht ontvankelijk.
6.      Alle facturen worden betaald door een voorafbetaling, tenzij anders aangeduid.
7.      In geval van een laatbetaling, zal de verkoper automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht krijgen op een jaarlijkse interest van 12% op het onbetaalde bedrag, beginnend op de 14e dag na de einddatum van het contract.
8.      Alle Algemene Voorwaarden van de koper of andere voorwaarden vermeld op de documenten van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.
9.      Alle contracten vallen onder de ICC Incoterms 2020, tenzij anders aangeduid.
10.  Alle goederen blijven eigendom van de verkoper totdat deze de betaling van alle opstaande contracten volledig heeft ontvangen van de koper. Elke betaling wordt toegewezen aan de oudste openstaande factuur.
11.  De verkoper heeft het recht om de verkoopcontracten schriftelijk te annuleren zonder voorafgaande melding en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat hij enige vorm van schadevergoeding aan de koper verplicht is, in het geval van faillissement of liquidatie van de koper, of wanneer er indicaties zijn dat de koper liquidatieproblemen ondervindt.
12.  De aangeboden en overeengekomen zeevracht is steeds indicatief , en kan altijd door de verkoper aangepast worden in geval van prijsschommelingen op de markt.
13.  De rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd voor alle geschillen, en alle contracten zijn onderworpen aan het Belgische recht.